Hello World

记载我们可爱的祝老师!数据库作业写不完了555
图片服务器采用阿里云OSS,无限流量全天24小时维护
每当我看到老师的语录,我就激情澎湃,充满斗志
mysql ban.png

2021/7/12

劝学(2)

qq_pic_merged_1626200693487.jpg

2021/7/1

天天混日子哈

qq_pic_merged_1626200644565.jpg

2021/7/1

喜悦

qq_pic_merged_1626200559479.jpg
qq_pic_merged_1626200579790.jpg

2021/6/27

批改试卷(2)

qq_pic_merged_1626200409836.jpg
qq_pic_merged_1626200481496.jpg

2021/6/26

思想准备

qq_pic_merged_1626200216994.jpg

引经据典

qq_pic_merged_1626200322386.jpg

2021/6/24

批改试卷

2021624.jpg

2020/11/28

祝王表情包

e6f92db501074209cc2e87fd28944d0.jpg

刷屏(二)

b476b449fd7a8b34c955f66991f1808.png

老祝吐血

Screenshot_2020-11-28-15-51-34-906_com.tencent.mm.png

命运掌控者

fortune.png
53D2F2047508C9176BA16B1FB0330B1C.jpg

2020/11/26

程序员的自豪

mmexport1606389288149.jpg
mmexport1606389290138.jpg

2020/11/22

刷屏“机器”

SADASD.png

“尼玛”

ASDASD.png

2020/11/21

祝式称赞

1.png
2.png
3.png

2020/11/20

活在梦里

qq_pic_merged_1605885851520.jpg

班级荣誉

qq_pic_merged_1605885130730.jpg

如何学习

qq_pic_merged_1605885159198.jpg

2020/11/19

“傲娇”

QQ截图20201119233017.png

如此学习

ASDASD.png

失败论

QQ截图20201119130703.png

2020/11/18

团宠

FF4284BD4D9ED73615710F6EFAB00D89.jpg

最优解

Screenshot_2020-11-18-21-25-47-911_com.tencent.mm.jpg

丢三落四

OLLGDLV.png

失忆

Screenshot_2020-11-18-14-21-48-716_com.tencent.mm.jpg

2020/11/17

叹息

Screenshot_2020-11-17-20-17-26-709_com.tencent.mm.png

2020/11/16

励志19届

Screenshot_2020-11-16-17-09-51-166_com.tencent.mm.png

第一次发飙

Screenshot_2020-11-16-17-06-13-344_com.tencent.mm.png

好好学习,天天向上!

标签: none

添加新评论